/ / Ben jij een stiefmoeder met onvervulde kinderwens?

Ben jij een stiefmoeder met onvervulde kinderwens?

Als je een sterke kinderwens hebt, maar deze (nog) niet in vervulling gaat, kan dat leiden tot heftige gevoelens als verdriet, boosheid, rouw, frustratie of angst. Als je dan ook nog eens geconfronteerd wordt met de kinderen van je partner (uit een vorige relatie), dan biedt het leven je een erg grote uitdaging. Hoe ga je met zo’n situatie om?

Mijn hele leven al wist ik dat ik moeder wilde worden. Dus toen ik een stabiele relatie had, wilde ik zo gauw mogelijk samenwonen en proberen zwanger te raken. Mijn frustratie rees dan ook de pan uit toen mijn partner aangaf dat hij het rustig aan wilde doen. Hij wilde dat zijn zoon eerst zou wennen aan mij, daarna aan ons nieuwe huis, hij wilde eerst een tijdje samenwonen, en dan mogelijk eens proberen of het zou lukken om samen een baby te krijgen.

De stress die ik destijds voelde kan ik me nog levendig voor de geest halen. Wat als het niet lukt? Wat als ik nooit moeder word? De gedachte eraan alleen al voelde ondraaglijk. Gelukkig is het (na oneindig lang wachten in mijn beleving…) uiteindelijk goed gekomen en kregen we twee gezonde dochters.

Dat alleen al het ‘wachten’ tot zulke intense gevoelens leidt, doet me beseffen dat het voor vrouwen en mannen van wie de kinderwens nog niet in vervulling is gegaan, of misschien nooit in vervulling zal gaan, nog oneindig veel heftiger is.

Ik vind het spannend om te schrijven over zo’n gevoelig en groot onderwerp. Toch doe ik het, omdat ik het regelmatig tegenkom in mijn praktijk en omdat ik er maar weinig over kon vinden in alle boeken die ik ken over ‘stief’. Ik richt me in deze blog op de stiefmoeders, omdat die het vaakst bij mij aankloppen met dit probleem. Ik ben me bewust dat er ook stiefvaders zijn die ongewenst kinderloos blijven.

De oorzaak van een onvervulde kinderwens bepaalt mede het effect ervan op de stiefmoeder en op haar relatie en gezin. In haar boek Het taboe van de boze stiefmoeder beschrijft Lique Tuijl het treffend:

Ten eerste zijn daar de vrouwen die door biologische factoren geen kinderen kunnen krijgen. Dit komt in stiefgezinnen relatief vaker voor, aangezien beide partners gemiddeld ouder zijn dan partners in een eerste huwelijk.

Ongewenste kinderloosheid is natuurlijk sowieso vaak pijnlijk en moeilijk te verkroppen, maar het kan extra pijnlijk zijn als er wel stiefkinderen zijn. Hierdoor kan de vrouw constant herinnerd worden aan haar onvervulde kinderwens.

Dit doet misschien nog meer pijn door het besef dat haar man wèl kinderen heeft, maar met een ander en niet met haar. En zeker als de relatie met de stiefkinderen moeizaam is, kunnen door deze situatie grote spanningen ontstaan. Opmerkingen vanuit de omgeving als “Wees maar blij dat je toch nog kinderen in huis hebt” zijn dan bijna niet te verdragen. Maar er zijn ook ongewenst kinderloze stiefmoeders die inderdaad blij zijn met deze kans.

Ten tweede is er de groep stiefmoeders met een kinderwens, wiens partner niet zo nodig nog een keer vader hoeft te worden. Dit is op het relationele vlak waarschijnlijk wel de moeilijkste situatie, omdat de partners wensen hebben die niet bij elkaar te brengen zijn en waarin ook geen compromis te bedenken valt.

En voor de relatie tussen stiefmoeder en stiefkinderen is het natuurlijk niet bevorderlijk te weten dat haar partner geen kinderen meer wil, omdat hij al kinderen heeft. Dan zijn haar stiefkinderen dus de directe oorzaak van haar kinderloosheid. Dit kan op korte of langere termijn grote spanningen binnen het stiefgezin tot gevolg hebben: tussen de partners, maar ook tussen de stiefmoeder en de stiefkinderen.

Aldus Lique Tuijl.

In mijn eigen boek Mijn eerste is niet zijn eerste wijd  ik een paragraaf aan het praten over de kinderwens. Daarin schrijf ik onder andere het volgende.

Als je partner aangeeft geen kinderen meer te willen en jij wilt dat wel, dan is dat lastig. Mogelijk spelen er angsten bij hem. Bijvoorbeeld:

  • “Wat als deze relatie ook misgaat, dan heb ik twee omgangsregelingen en moet ik dit kindje ook zo missen.”
  • “Wat vinden mijn kinderen ervan? Voelen ze zich ingeruild? Worden ze boos?”
  • “Ik vind het oneerlijk dat de jongste dan wel mag blijven en de oudsten steeds weg moeten.”
  • “Hoe moet ik dan mijn aandacht verdelen? Ik kom nu al tijd te kort.”

Vraag je partner om te vertellen wat er in hem omgaat. Ga niet gelijk in discussie. Luister naar hem en geef zijn gevoelens de ruimte. Jullie kunnen voorzichtig polsen bij zijn kinderen hoe zij staan tegenover het idee van een broertje of zusje erbij. Vraag naar hun beleving en wat hen helpt om met eventuele negatieve gevoelens om te gaan. Spreek af dat je de kwestie kinderwens even laat rusten. Prik een datum waarop je het onderwerp opnieuw aansnijdt.

Blijft je partner aangeven dat hij echt geen kleintje meer erbij wil? Dan is het aan jou om je af te vragen: hoe sterk is mijn kinderwens en hoe sterk is mijn liefde voor deze man? Neem je kinderwens altijd serieus. Wel of geen kinderen willen is een oergevoel. Voel je sterk de wens om eigen kinderen te krijgen? Dan is de vraag of je moet blijven vasthouden aan deze relatie.

Als jullie er echt niet samen uitkomen, vraag dan hulp. Het onderzoeken van en overeenstemming vinden in jullie kinderwens verdient een zorgvuldige aanpak. Zo weet je zeker dat jullie beiden vrede hebben met de keuze die jullie uiteindelijk maken. Een ding is zeker, jullie moeten er allebei achterstaan als jullie kiezen voor een kindje van jullie samen.

Afscheid nemen van een kinderwens is een proces van diepe rouw. Zit je in deze situatie, dan hoop ik dat je steun en hulp hierbij krijgt. Er zijn heel veel boeken geschreven over het onderwerp en Stichting Freya biedt informatie, steun en lotgenotencontact voor stellen waarbij de kinderwens niet zomaar in vervulling gaat.


Geschreven door: Mariska Matakupan-Jansen 

0

Gerelateerde artikelen