Privacyverklaring Stichting Stiefacademie Nederland

Stichting Stiefacademie Nederland is verantwoordelijke in de zin van de wet AVG en draagt zorg voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring en het cookie reglement geldt voor de inhoud, producten en diensten van:

• www.stiefacademienederland.nl

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2020. Ons privacybeleid kan wijzigen, zodat het zin heeft deze pagina nu en dan te raadplegen. Als er sprake is van een wezenlijke wijziging laten wij dat via onze website weten.

1. Gegevens en contact

Stiefacademie Nederland

Gravenborch 23, 3992 CA, Houten

Info@stiefacademienederland.nl

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de contactpersoon

Privacy, te bereiken via info@stiefacademienederland.nl

2. Wat kun je van ons verwachten

Dit mag je van ons verwachten:

• Wij beschouwen jou als eigenaar van je persoonsgegevens. Jouw data, jij bepaalt daarom zo veel mogelijk.

• Jouw data verkopen wij nooit.

• Je bepaalt zelf in welke mate we je persoonsgegevens kunnen gebruiken of vrijgeven. Vrijgeven doen we alleen met jouw expliciete opdracht, of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

• We beheren je persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot jou als persoon. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Maar ook je IP-adres, klant- en rekeningnummer. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

4. Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Naam en leeftijd zijn altijd optioneel.

Denk verder aan:

• Bezoekers die een account aanmaken en berichten kunnen plaatsen

◦ Stel gerust je vraag (emailadres)

◦ Webshop (emailadres, naam, adres)

◦ Evenementen en trainingen (emailadres, naam, adres)

Ouders

◦ Stel gerust je vraag (emailadres)

◦ Aanmelden nieuwsbrief (naam, emailadres)

◦ Aanmelden cursus of training (emailadres en betalingsgegevens: naam en IBAN)

• Bezoekers die een account aanmaken en berichten kunnen plaatsen op de website

            Naam en voornaam

            Geslacht           

◦ Webshop (emailadres, betalingsgegevens: naam en IBAN, adres)

◦ Aanmelden voor evenementen en trainingen (emailadres, betalingsgegevens: naam en IBAN)

• Professionals, docenten, donateurs en andere bezoekers

◦ Stel gerust je vraag (emailadres)

◦ Aanmelden nieuwsbrief (naam, emailadres)

◦ Aanmelden cursus of training (emailadres en betalingsgegevens: naam en IBAN)

• Bezoekers die een account aanmaken en berichten kunnen plaatsen op de website

            Naam en voornaam

            Geslacht           

◦ Webshop (emailadres, betalingsgegevens: naam en IBAN, adres)

◦ Aanmelden voor evenementen en trainingen (emailadres, betalingsgegevens: naam en IBAN)

5. Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens?

Stiefacademie Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, te weten:

• Het aanbieden van informatie, diensten (o.a. training en workshops), producten (o.a. boek) het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;

• Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via logging en cookies);

• Het aangaan van een samenwerking met derde partijen zoals YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Mollie, IDEAL voor het afhandelen van verzoeken/bestellingen en het afhandelen van betalingen;

• Onze bedrijfsvoering en boekhouding;

• Het voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen;

• Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

• Het kunnen organiseren van evenementen en trainingen;

• Verantwoording richting subsidiërende fondsen en instellingen.

Stiefacademie Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice en de website.

Dit alles betekent dat wij persoonsgegevens verwerken op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

• Jouw toestemming;

• Gerechtvaardigde belang, mede vanuit de maatschappelijke doelstellingen van Stiefacademie Nederland;

• Uitvoering van een overeenkomst;

• In zeer uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zin om de vitale belangen van een ouder of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Denk aan het vermoeden van mishandeling. 

De (ervarings)deskundigen van Stiefacademie Nederland willen ouders graag zo snel mogelijk hulp bieden en/of naar de juiste hulp begeleiden. Soms is een verwijzing naar een informatieve website voldoende; soms verwijzen we door naar een hulporganisatie. 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden en op grond van genoemde grondslagen delen met:

• Opdrachtgevers en samenwerkingspartners van Stichting Stiefacademie Nederland;

• Externe leveranciers die worden ingeschakeld om in opdracht van Stichting Stiefacademie Nederland diensten te verlenen; met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens;

• Externe leveranciers, die Stiefacademie Nederland inschakelt voor de afhandeling van ondersteunende ICT-diensten zoals Mollie en IDEAL voor bestellingen en betalingen, en YouTube voor het hosten van filmpjes. Al deze partijen zijn zelf ook verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en hebben een eigen beleid rondom privacy. Stiefacademie Nederland heeft daar geen invloed op. Het verdient sterke aanbeveling om bij deze partijen ook de privacy- en cookieverklaringen na te lezen;

• Derden, zoals toezichthouders en andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

• Andere ondernemingen in het kader van een fusie, overname of reorganisatie.

7. Bewaartermijnen

Stiefacademie Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de (wettelijke) doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

8. Technische en organisatorische beveiliging

Stiefacademie Nederland gebruikt passende technische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Gegevens die je via de website online aan ons doorgeeft gaan altijd via een beveiligde internetverbinding (HTTPS). 

We nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste het op grond van wet- en regelgeving vereiste niveau van beveiliging, geheimhouding en vertrouwelijkheid.

9. Geautomatiseerde gegevensverzameling – cookies

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone bewaart wanneer je onze website bezoekt. Dankzij de informatie in deze cookies wordt bijvoorbeeld onze website beveiligd of de inhoud van je winkelwagentje onthouden. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe je gebruikmaakt van onze website en welke diensten je interessant vindt. Naast cookies maken we ook gebruik van javascripts en webbeacons; gemakshalve worden die veelal onder de term cookies geplaatst. Cookies zijn niet allemaal uit hetzelfde deeg gebakken; wij gebruiken drie smaken: analytische -, functionele – en marketing cookies. Analytische en functionele cookies hoeven we niet persé te vermelden maar we zijn graag zo transparant mogelijk.

Analytische cookies

Bij Stiefacademie Nederland willen we elke dag van je leren. Met analytische cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website en zien we welke informatie je nuttig of juist overbodig vindt, bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s of blogs. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren en ons aanbod bij te stellen. We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

• Het IP-adres wordt alleen geanonimiseerd verwerkt;

• De optie ‘Gegevens delen’ is uitgezet.

Opt-out Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dan telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een blog of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Marketing cookies voor Stiefacademie Nederland

We doen het graag goed en maken het zo makkelijk voor jou, onze partners en onszelf. De performancecookie meet hoe succesvol onze advertenties zijn. Met de affiliatecookie berekenen we de juiste commissie voor andere websites die onze diensten aanbieden. Tot slot helpen trackingcookies ons te begrijpen of je geïnteresseerd bent in een van onze producten of diensten. Zo kunnen we je tijdens het browsen een interessante content tonen.

Third Party

De onderstaande cookies kun je soms tegenkomen afhankelijk waar je naar kijkt of dat je iets besteld. Het zijn voorbeelden want de andere partijen kunnen wisselen met cookies. Maar als voorbeeld: soms kijk je naar een filmpje van ons of van een derde partij zoals de Publieke Omroep of Vimeo. De zogeheten third-party cookies zijn soms nodig om functionaliteit te bieden, soms echter ook voor reclame. Stiefacademie Nederland kan dan niet (altijd) sturen.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Google+ en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Google+, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de EU-US Privacy shield principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De cookies hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum en zullen na verloop van tijd automatisch van je computer verwijderd worden. Het is mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te verwijderen of het opslaan van cookies op je computer uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je browser (de F1-knop op je toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

Gebruik van logging

Het loggen van IP-adressen gebeurt voornamelijk om actief te filteren op bekende aanvallers, criminelen e.d. IP-adressen worden direct daarna geanonimiseerd en gegevens niet gedeeld met derden. De logging wordt maximaal 6 maanden bewaard.

10. Welke rechten hebben bezoekers?

Op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers van onze website verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

• Recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet in het gedrang komt;

• Recht op verbetering/aanvulling indien de gegevens onjuist zijn;

• Recht op verwijdering; het kan zijn dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn de gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

• Recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken tot het beperken van de verwerking, ook hier geldt dat dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn de gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

• Recht op overdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) ;

• Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);

• Het recht om een gegeven toestemming in te trekken.

11. Verzoeken, suggesties, klachten en complimenten

Bij Stiefacademie Nederland hebben we een vaste werkwijze voor:

• Indienen verzoeken uitoefenen rechten

• Een melding datalekken

• Als je suggesties, complimenten of klachten wilt doorgeven

11.1 Verzoek uitoefenen rechten

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van in de vorige paragraaf genoemde rechten kan schriftelijk worden ingediend via reguliere post en/of per mail via: info@stiefacademienederland.nl

Het volgende is van belang:

• Rondom de Melding.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, mogen en zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Stiefacademie Nederland zorgt ervoor dat de informatie en communicatie op een beknopte, toegankelijke en begrijpelijke manier en in duidelijke en eenvoudige taal wordt verstrekt aan Betrokkene. Het taalgebruik zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de doelgroep.

• Termijn reactie

We reageren vaak binnen 3 werkdagen met een ontvangstbevestiging. Dan wordt zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken na indiening, schriftelijk gereageerd. Dan heb je je antwoord of hoor je wat er nog gedaan moet worden. Als de termijn van vier weken niet haalbaar is, zal je daarvan binnen deze termijn op de hoogte worden gesteld. Stiefacademie Nederland zal in dat geval binnen maximaal twee maanden na het verstrijken van de eerste termijn gevolg geven aan het verzoek.

• Identificatie

Als de vrager 16 jaar of ouder is, heeft hij/zij zelf recht op inzage. Een kind of jongere kan de volgende procedure dan zelfstandig doorlopen. We moeten de identiteit controleren. Daarom graag direct met het verzoek een afgeschermde kopie van een wettelijk identiteitsbewijs meesturen. Op de kopie graag pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Daarvoor is eventueel de app KopieID van de Rijksoverheid te gebruiken.

Staat in het gezagsregister geen aantekening? Dan is er geen wijziging opgetreden in de situatie zoals die is vermeld in de geboorteakte.

• Afschrift

De kopie van alle persoonsgegevens zal in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij het verzoek op papier is gedaan of de betrokkene expliciet om een papieren kopie verzoekt.

• Kosten

Aan het recht op een eerste afschrift is een bedrag van € 5,- per afschrift verbonden, vooraf te betalen. Bij additionele kopieën kan Stiefacademie Nederland andere kosten in rekening brengen, dit na afstemming met betrokkene.

• Rechten en vrijheden van anderen

We zullen bij het verstrekken van gegevens altijd rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen.

11.2 Datalekken

We spreken van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens plaatsvindt, die kan leiden tot ongeoorloofde verwerking daarvan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een diefstal van een laptop of een in de trein vergeten usbstick. Datalekken kunnen afhankelijk van de inschatting van de impact daarvan worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegeven binnen 72 uur na ontdekking daarvan en in sommige gevallen ook bij de betrokkene(n) als schade dreigt te ontstaan. Elk datalek en de afhandeling daarvan zal worden bijgehouden in een register.

11.3 Complimenten, suggesties en klachten

Vragen, suggesties, klachten of complimenten in verband met (de verwerking van) persoonsgegevens kun je doorgeven via info@stiefacademienederland.nl, o.v.v. ‘klacht’, ‘vraag’, ‘compliment’ of ‘opmerking’. Van vragen of klachten met een (potentiele) significante impact, zal een register bijgehouden worden.

• Algemene klachten

Als je denkt dat je onheus wordt behandeld of wanneer je vindt dat de wettelijke bepalingen inzake de privacybescherming dan wel de bepalingen van dit reglement niet correct worden gehandhaafd, kun je altijd een schriftelijke klacht indienen bij het Stichtingsbestuur, te bereiken via bestuur@stiefacademienederland.nl

• Overige bezwaarmogelijkheden

Naast de algemene interne klachtenprocedure zoals hierboven beschreven, heeft de betrokkene de volgende mogelijkheden als hij het idee heeft dat Stiefacademie Nederland een hem rakende overtreding van de AVG heeft begaan:

A. Verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter:

Indien Stiefacademie Nederland afwijzend heeft beslist op een verzoek zoals beschreven in dit document, of Stiefacademie Nederland heeft het verzoek afgewezen, heeft de aanvrager de mogelijkheid een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter. Het verzoekschrift dient binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van Stiefacademie Nederland ingediend te worden bij de kantonrechter. 

Het verzoekschrift dient binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van Stiefacademie Nederland ingediend te worden bij de kantonrechter. Indien Stiefacademie Nederland niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord op het verzoek van Betrokkene, moet het verzoekschrift binnen zes weken na afloop van die termijn worden ingediend. Indiening van het verzoekschrift hoeft niet door een advocaat te geschieden.

B. Verzoek tot handhaving bij toezichthoudende autoriteit:

Als Stiefacademie Nederland afwijzend heeft beslist op een verzoek zoals beschreven in dit document, of Stiefacademie Nederland heeft het verzoek afgewezen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, dan wel om een belangenorganisatie namens jou op te laten treden.

12. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 31 december 2020.  Het verwerken van persoonsgegevens is een continu proces. Technologische en organisatorische ontwikkelingen binnen en buiten Stiefacademie Nederland en haar partners maken het noodzakelijk om periodiek te bezien of alles nog klopt. Een review van het beleid, binnengekomen meldingen, klachten en complimenten maakt onderdeel uit van de jaarlijkse verantwoordingscyclus van Stiefacademie Nederland. Eventuele externe controles worden uitgevoerd door onafhankelijke partijen zoals accountants. Daarin is ook een controle op de effectiviteit van de maatregelen opgenomen. Wij behouden ons mede daarom het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wezenlijke wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

13. Extra

Nuttige informatie over online veiligheid, verwijderen van advertenties en privacy vind je onder meer op

• https://veiliginternetten.nl.

• https://www.consuwijzer.nl/thema/online-privacy

• https://laatjeniethackmaken.nl/

• http://www.youronlinechoices.eu/