Stichting Stiefacademie Nederland startte op 1 september 2019. De oprichter is Karin den Hollander. Zij schreef samen met Magda Hengst het boek ‘De mijne zijn de liefste‘ over de dynamiek binnen samengestelde gezinnen. Het boek was voor Karin de startmotor om haar werk uit te bouwen in de vorm van een stichting. Het initiatief kon rekenen op een warm ontvangst en brede steun in de ‘stief-wereld’. Als blijk van waardering en aanmoediging ontving Karin de ‘stief-bibliotheek’ van Ietje Heybroek-Hessels. Ietje is in Nederland een van de eerste vrouwen die zich inzette voor samengestelde gezinnen en auteur van het boek ‘Samen gesteld‘ . Onderzoeken, scripties, videobanden, cursussen, artikelen en boeken uit binnen- en buitenland in ruim dertig jaar verzameld door Ietje en anderen vormen het fundament van het expertisecentrum.

Inmiddels is Karin niet meer alleen in dit werk. Veel vrijwilligers omarmen de missie van de stichting en zetten zich, ieder vanuit zijn eigen talent, in voor Stiefacademie Nederland. Met het platform willen we kennis- en ervaring uitwisselen over het leven in een samengesteld gezin. Ook willen we de omgeving bewust maken en een realistische kijk geven op het leven in een samengesteld gezin. Het is onze missie om het samengesteld gezin tot een optimaal veilig, stabiel en prettige (op)groei- en ontwikkelomgeving te maken voor kinderen. Dit doen we vanuit vier pijlers: Educatie, Onderzoek, Voorlichting & Ontmoeting. Meer weten over onze ambities? 

Ons bestuur

Karin den Hollander

Directeur/
Oprichter

Rob Bijl

Voorzitter

Monique de Bree

Secretaris

Hans Huiszoon

Penningmeester

Rutger Engels

Algemeen bestuurslid

Onze andere waardevolle krachten

Ester Wijnen

Bestuursadviseur

Magda Hengst

Onderzoek / Educatie

Jojanneke Kronenburg

Webshop/redactie

Nicole van Zanten

Webshop/
productontwikkeling

Lisette Snippe

Educatie

Dick Hagenaars

Techniek Podcast

Irene Daemen

Redactie

Anouk Bloemers

Educatie

Nienke Pleket

Marketing

Irma Huis in ‘t Veld

Marketing

Donja Yzenbrandt

Coördinator Gemeenten en maatjesproject

Vacatures

Coördinator Website

Vrijwillig

Fondsen
werver

No cure no pay

Stief in de media

Achter dit initiatief staan

Stichting-informatie

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022