Het behalen van de doelen van de Stichting Stiefacademie Nederland kan niet zonder ons team aan vrijwilligers. En ook niet zonder de steun van onze donateurs!

Wil jij ook een bijdrage leveren om het samengestelde gezin tot een optimaal veilige, stabiele en prettige (op)groei- en ontwikkelomgeving te maken voor kinderen? Wij zijn blij met iedere gift, groot en klein.

Alle donaties dragen bij aan projecten ter ondersteuning van de stief-/ouders/-verzorgers voor een optimaal welzijn in samengestelde gezinnen. Doneren kan via onderstaand formulier of door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL46INGB0007862400 t.n.v. Stichting Stiefacademie Nederland.

Het is ook mogelijk om ons te steunen middels een periodieke schenking. Neem hiervoor contact op met Karin den Hollander via administratie@stiefacademienederland.nl

ANBI

Stichting Stiefacademie Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hier zitten voordelen aan:

Voordeel voor jou: schenkingen die je doet zijn (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meer informatie vind je hier

Voordeel voor de Stichting: voor ANBI’s is er een algehele vrijstelling opgenomen waardoor er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over jouw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Op deze wijze komt jouw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Wij vinden het fijn om onze donateurs te kunnen bedanken, laat daarom alsjeblieft je naam en emailadres hier achter. Uiteraard is het ook mogelijk om anoniem te doneren.

Hartelijk bedankt!

Bedrag