Daphne en Koen vormen sinds zes jaar een samengesteld gezin. Daphne heeft uit een eerdere relatie een dochter (Sofie-13 jaar) en Koen een zoon (Stan- 13 jaar). Samen kregen ze vier jaar geleden samen dochter Milly.

Ik ontvang Daphne en Koen in mijn praktijk. Als ik ze vraag waarmee ik hun kan helpen gaat het gesprek al snel over in ruzie. Ik hoor Daphne tegen Koen zeggen: “Jij doet te weinig moeite om een band op te bouwen met Sofie. Ze is nog maar een kind, zie je dat niet?”
 Aan het gezicht van Koen kan ik zien dat het hem raakt, maar hij laat het zich in ieder geval niet zomaar zeggen en roept boos: “Jij meet met twee maten en houd je niet aan afspraken. Het is ook nooit goed wat ik doe!” De hoogste tijd voor mij om in te grijpen. Daphne slaakt een diepe zucht: “zo gaat het nou altijd.”

Verschillende manier van omgaan
Als de ergste emoties gekalmeerd zijn vertellen ze me dat het over het algemeen best goed gaat, maar dat ze daarnaast met enige regelmaat knallende ruzie hebben over elkaars kinderen. Ik kom erachter dat Koen het moeilijk vindt om een band op te bouwen met Sofie, die heel erg naar haar moeder trekt. Daphne daarentegen kan het goed vinden met Stan, maar ze heeft moeite met de verschillen in de manier waarop zij en Koen met de kinderen omgaan.

Goede voornemens
Koen en Daphne vertellen me dat ze altijd spijt hebben na zo’n ruzie over de opvoeding. Ze nemen zichzelf  dan ook voor om het de eerstvolgende keer anders te doen. Ze hebben al van alles geprobeerd maar niets helpt écht.

Koen probeert, meestal geforceerd, zich niet met de opvoeding van Sofie te bemoeien. Dit resulteert bij Daphne in het gevoel dat ze er alleen voor staat. Ze merkt ook dat- wanneer ze dit voelt- ze het moeilijk vindt verbinding te maken met de zoon van Koen; Stan. Het samen opvoeden van Milly gaat iets gemakkelijker, maar ook hier verschillen ze regelmatig behoorlijk van mening.

Opvoedstrijd
Ik leg ze uit dat de situatie waarin ze zich begeven vaak voorkomt in een samengesteld gezin; de zogenoemde opvoedstrijd. Deze ontstaat omdat ze allebei andere verantwoordelijkheden en een andere pedagogische rol hebben naar hun eigen kind. Daarbij hanteren ze beiden een andere opvoedstijl. Alles bij elkaar genoeg voor een klassiek recept: Gedoe over de opvoeding!

Aan de slag
Ik stel Daphne en Koen een stappenplan voor om uit deze opvoedstrijd te komen. De eerste stap is het besef dat ze beiden in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun eigen kind. Daarna leer ik ze om binnen het samengestelde gezin ruimte te creëren voor ieders inbreng naar elkaars kinderen. Daarnaast vraag ik ze samen duidelijke huishoudelijke regels op te stellen die voor iedereen gelden. Over de onderwerpen die hier tussen vallen, de zogenaamde “grijze zone”, leren ze per situatie te praten over hun behoeften en ideeën om daarna passende afspraken te maken.

Kwetsbaarheden en onderliggende behoeften
Uiteindelijk sluit ik af met een uitgebreide oefening waarin ze nog een stapje verder durven te kijken, namelijk; hun eigen kwetsbaarheden en onderliggende behoeften. Wanneer ze na die laatste sessie naar huis gaan maakt mijn hart een sprongetje. Ik voel me dankbaar en blij dat ik iets heb mogen betekenen voor dit prachtige samengestelde gezin!


Door Irene Daemen-Snackers (www.sameneengezin.nl)

Gerelateerde artikelen