Het antwoord is in principe heel simpel: nee. Als je partner met zijn of haar ex naar de mediator gaat,is het niet de bedoeling dat jij als stiefouder ook mee gaat. Nu zou dat wel een heel kort artikel worden, dus we hebben er nog wel een uitleg bij waarom dat is én een nuancering.

Nienke Pleket, als stiefcoach aangesloten bij Stiefacademie Nederland, is tevens mediator. Ze begeleidt stellen die scheiden, ouders die gescheiden zijn, maar ook bijvoorbeeld familieleden die ruzie hebben over een erfenis of collega’s die een conflict hebben. Ze legt uit waarom de stiefouder eigenlijk niet welkom is bij een mediation tussen ouders.

“Soms is er reeds een nieuwe partner in beeld als de scheiding nog niet is afgerond, soms is een mediation nodig tussen ouders die al langere tijd gescheiden zijn, waar al enige tijd een nieuwe partner aan één of beide kanten erbij is gekomen. Het gebeurt dan nog wel eens dat deze nieuwe partner mee wil naar de mediation. Hetzij om hun partner gewoon te steunen, hetzij omdat ze denken dat hun eigen partner niet bestand is tegen een ex met harde eisen, en soms omdat ze vinden dat ze als stiefouder ook wat te vertellen moeten hebben over de afspraken die gemaakt worden.”

Het lijkt heel simpel: Ouders gaan naar de mediator om afspraken te maken over hun kinderen. Zij zijn de ouders, zij moeten daar samen uitkomen. Een stiefouder heeft daar geen rol in. Lijkt simpel ja, maar als stiefouder heb je daar wellicht wat andere ideeën over. We hebben een aantal zorgen die je als stiefouder kunt hebben, voorgelegd aan Nienke.

Ik ben bang dat mijn partner zich laat ondersneeuwen door zijn/haar ex
“Een mediator doet altijd haar best om het proces van mediation zo eerlijk en evenwichtig mogelijk te laten verlopen. Elke partij krijgt evenveel spreektijd, elke partij kan zijn of haar zorgen, behoeftes en wensen op tafel leggen. Het is de taak van de mediator ervoor te zorgen dat niet één van beide partijen ondergesneeuwd raakt.

Daarnaast zijn afspraken pas echt afspraken als er een handtekening wordt gezet. Dus spreken de ouders in een mediationgesprek iets af, dan kunnen zij daar eerst nog rustig over nadenken voordat het een bindende afspraak met handtekening wordt.”

Mediation is toch vertrouwelijk, mag mijn partner dan niets vertellen over wat er is besproken? 
“Mediation is inderdaad vertrouwelijk. Dat houdt in dat wat besproken is, tussen de drie mensen blijft die het bespreken; de mediator en de twee partijen. Dat staat ook in de mediationovereenkomst die alle partijen tekenen. Echter, het is heel logisch dat je het een en ander wil bespreken met je partner. Dit bespreek je dan bij de mediation; met wie wil je het delen en is de andere partij het daarmee eens. Zijn beide partijen het eens dat de inhoud van de mediation met een partner/familielid/vriend besproken kan worden, dan is de vertrouwelijkheid ook op die persoon van toepassing. Oftewel: spreken je partner en zijn ex af dat je partner de inhoud met jou mag bespreken, dan val jij ook onder de vertrouwelijkheid en mag jij het niet verder vertellen.”

Maar al die afspraken die gemaakt worden bij de mediation, hebben ook impact op mijn leven!

“Klopt, dat is zeker het geval. Maar dat is aan jouw partner om mee te nemen in zijn/haar beslissingen. Als jullie van tevoren of tijdens de mediation goed in gesprek blijven en duidelijk hebben waar jouw en jullie wensen en zorgen liggen, dan kan je partner dit in het hoofd houden tijdens de bespreking. Uiteindelijk zijn de afspraken die gemaakt worden echter wel afspraken tussen de twee ex-partners. Zij beslissen samen wat het beste is voor de kinderen.”

Bedenk ook dat het voor de ex pijnlijk kan zijn om de nieuwe partner van zijn of haar ex te zien. Dit is dan niet helpend voor het mediationproces. De bedoeling is dat er een goed gesprek komt tussen de twee ex-partners, als er dan iemand bij zit die zorgt voor boosheid, verdriet of jaloezie, dan wordt het gesprek er niet makkelijker op.

Is een stiefouder dan nooit welkom bij mediationsessies? Nooit is wel een heel groot woord. Wellicht zijn jullie wel op goede voet en willen de ex-partners ook een sessie waar de stiefouder(s) bij zijn om ook met hen goede afspraken te maken. 

Of wellicht is er juist mediation nodig de ex-partner en de stiefouder; als je allebei een constructief gesprek wil hebben over bijvoorbeeld de plek van de ex in jullie gezin of de plek die de stiefouder zou willen of mogen krijgen, dan kan een mediator hier ook in helpen.

Belangrijk is dat bij de mediation de juiste personen aan tafel zitten, dat iedereen vrijwillig aanschuift en bereid is om het gesprek samen aan te gaan.

Nog vragen over mediation? Neem eens een kijkje op de website van Nienke Pleket, of stuur haar een berichtje met je vragen.


Door Nienke Pleket

Gerelateerde artikelen