Elk jaar op de tweede zondag van oktober (dit jaar op 10 oktober) vieren we Stiefouderdag. Op deze dag wensen we alle aandacht te geven aan stiefouders en de liefde, zorg en inzet die zij geven aan hun stiefgezin.

Stiefouderdag is in het leven geroepen om het stiefouderschap te erkennen en te eren. Er wordt nog altijd te weinig stilgestaan bij het samengestelde gezin en dit terwijl steeds meer mensen hier iedere dag mee te maken hebben. Soms van binnenuit, soms van buitenaf.

Samengesteld gezin
Het aantal kinderen jonger dan 18 jaar dat minstens één stiefouder, stiefbroer/-zus of halfbroer/-zus heeft, is in twintig jaar toegenomen met bijna 180.000. Inmiddels wonen meer dan een half miljoen kinderen niet meer in een traditioneel kerngezin[1].

Stilstaan
Stiefouderdag wil mensen bewust maken van de veranderende samenstelling van gezinnen. Het traditionele gezin (vader, moeder en hun biologische kinderen) maakt steeds vaker plaats voor een samengesteld gezin, waar stiefouders zorgen voor de kinderen van hun nieuwe partner. Met veel inzet, zorg en liefde nemen zij deze niet vanzelfsprekende taak die er ligt op zich. Een rol waar best bij stilgestaan mag worden!

Stiefouderdag
De Stiefouderdag is bedoeld om in de maatschappij aandacht te vragen voor stiefouders en alle mensen die in relatie staan tot het stiefgezin. Ook binnen het stiefgezin kan deze dag betekenis krijgen. Ieder samengesteld gezin kan daar een eigen vorm voor creëren. Karin den Hollander, Stichting Stiefacademie Nederland: ”Door hier meer aandacht aan te geven; on- en offline hopen we dat deze dag niet ongemerkt voorbijgaat.” De stichting heeft speciaal voor deze dag een leuke ‘stief-mok’ uitgebracht. Deze is verkrijgbaar in de webshop van de stichting.


Door Stichting Stiefacademie Nederland

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/ruim-een-half-miljoen-minderjarigen-in-complexe-gezinsverbanden

Gerelateerde artikelen