Er is inmiddels een ruime keuze aan coachesboeken en websites waar we terecht kunnen tijdens onze zoektocht naar een succesvol nieuw samengesteld gezin of stiefgezin. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat er erkenning en aandacht is voor de hobbels die we mogelijk tegenkomen bij de vorming van een nieuw gezin. Maar wanneer is jouw stiefgezin eigenlijk succesvol?

Heb jij je weleens afgevraagd: wanneer is mijn nieuwe gezin succesvol? Waar streef ik eigenlijk precies naar? 

De valkuil waar veel stiefouders in stappen (inclusief mijzelf) is dat ze streven naar iets dat erg lijkt op een kerngezin (=vader en moeder en hun biologische kinderen bij elkaar). Ze verlangen bijvoorbeeld naar een gezin waarin geen onderscheid is tussen alle kinderen, waarin de ouders op 1 lijn zitten omdat ze dezelfde belangen hebben en waarin de andere ouder van de kinderen een zo klein mogelijke rol speelt.

Maar helaas, een stiefgezin wordt nooit een kerngezin… Zou het kunnen dat jij streeft naar iets dat niet erg realistisch is?

Het antwoord op de vraag wanneer een stiefgezin succesvol is, is voor iedereen anders.

Voor persoon A is het nieuwe gezin geslaagd wanneer iedereen zichzelf mag zijn, met alle nukken en grillen. Dat ieder gezinslid eerlijk mag zeggen wat hem dwars zit, zonder angst voor afwijzing.

Persoon B meet het succes af aan de mate waarin de samenwerking met de ex-partner(s) naar tevredenheid verloopt, waarbij er vertrouwen en respect is en geven en nemen in balans zijn.

Persoon C vindt het stiefgezin juist geslaagd als de liefde met de partner bloeit en het koppel in staat is om meningsverschillen in goede harmonie op te lossen.

Tot slot meet persoon D het succes af aan de mate waarin er een warme band is gegroeid tussen de stiefouder en de stiefkinderen.

Het kan ook een combinatie zijn van alle bovenstaande factoren of iets totaal anders.

En jij? Wanneer ervaar jij jouw stiefgezin als succesvol?

Om je te helpen jouw antwoord te vinden op deze vraag, is het behulpzaam om ‘m net even anders te formuleren. De vraag wordt dan: welke behoefte van jou is er ingevuld op het moment dat je jouw stiefgezin als succesvol ervaart? Op internet vind je lijsten met behoeften die we als mens kunnen hebben. Kies één tot drie behoeften uit en noteer ze.

Kijk nog eens naar bovenstaande voorbeelden. Zie je waar het deze personen werkelijk om gaat? Persoon A vindt authenticiteit en zelfexpressie van belang, terwijl persoon B zwaarder tilt aan samenwerking, communicatie en vertrouwen. Persoon C verlangt het meest naar liefde en harmonie. Persoon D gaat het mogelijk om verbinding en kennen en gekend worden.

Voor mij persoonlijk is een stiefgezin succesvol als alle gezinsleden zich senang voelen, dus dat ieder gezinslid zich op zijn gemak voelt. We voelen ons namelijk meestal op ons gemak als onze belangrijkste behoeften zijn vervuld.

Voor mij is ‘gezien worden’ een belangrijke behoefte. Zodra ik de indruk heb dat ik niet word gezien, dan voel ik me boos, verdrietig, teleurgesteld, gefrustreerd. Word ik wel gezien, dan voel ik me rustig en voldaan. Wij hebben daarom binnen ons gezin afgesproken dat we elkaar altijd begroeten als we komen of gaan.

Gelukkig zijn er voor het vervullen van iedere behoefte oneindig veel verschillende mogelijkheden. Oftewel: voor iedere behoefte bestaan meerdere strategieën om deze in te vullen. Stel, iemand heeft behoefte aan ontspanning. De een neemt dan een glas wijn, de ander gaat een wandeling maken en weer een ander gaat sporten.

Bedenk eens bij iedere behoefte die je hebt genoteerd een of meerdere strategieën om deze ingevuld te krijgen. Een paar voorbeelden:

BehoefteStrategie
Gezien worden:Afspreken dat iedereen elkaar gedag zegt
Harmonie:Workshop volgen of boek lezen over het oplossen van conflicten
Rust:Ruimte in huis creëren waar je niet gestoord wordt
Erbij horen:Familiefoto aan de muur hangen waar iedereen op staat
Samenwerking:Vast moment in de week prikken om afspraken door te nemen
Plezier:Activiteit doen waar jij blij van wordt
Van belang zijn:Vragen aan je stiefkinderen of je ze mag helpen bij X of Y
Keuzevrijheid:Opnieuw overwegen welke taken je wel of niet op je neemt
Waardering:Iemand vragen je te vertellen wat hij aan jou waardeert

Het nadenken over manieren om jouw behoeften in te vullen, heeft je al direct een stap dichter bij een succesvol stiefgezin gebracht.

In mijn beleving heb je een zeer geslaagd en succesvol stiefgezin als je je bewust bent van je eigen behoeften en die van de andere gezinsleden en als je zoekt naar strategieën die zoveel mogelijk ieders behoeften invullen. 


Door Mariska Matakupan-Jansen 

Gerelateerde artikelen